Butterfly Garden

In Lelydorp lies one of the biggest butterfly gardens from South America, so we catch the opportunity to pay him a visit. The bicycle trip to the garden is not really interesting, but luckily the garden itself is!

First we walk in the relative small garden, where we spot a lot of local types of butterflies… Unluckily the morpho’s – big, blue butterflies – won’t fly. They simply play hide and seek on the tree trunks.
Then the guide comes to get us for a guided tour behind the scenes of this garden. Along the trip we see the caterpillars, the puppets and butterflies. After a while we can enter a cage full of beautiful blue morpho’s! How beautiful they are.

During the second part of the visit we also learn a lot about the snakes and turtles they cultivate here in the garden… A lot of the butterfly puppets and anaconda’s from here are exported worldwide.
Both of us found the visit to the garden really interesting.
But the flapping of butterflies around feels always well.

De vlinder

Vlinders kennen net als alle andere dieren die behoren tot de Endopterygota een volledige gedaanteverwisseling. Er zijn vier stadia, waarbij actieve en inactieve stadia elkaar afwisselen.

424px-Gulf_Fritillary_Life_Cycle_NL.svg

Het eerste (inactieve) stadium is het ei; daaruit kruipt de larve die na een tijdje verandert in een pop. Uit de pop – het tweede inactieve stadium – komt ten slotte de volwassen vlinder die zich voortplant waarna de cyclus opnieuw begint. Het volwassen insect, de vlinder, heeft bij veel soorten een levensduur die slechts een fractie is van het larvale stadium. De imago verandert uiterlijk niet meer, dit in tegenstelling tot de rups die gedurende zijn groei ongeveer 20 keer langer en duizenden keren zwaarder wordt. De rups vervelt bovendien, de verschillende stadia zien er vaak anders uit. Bij de laatste vervelling wordt de huid verhard, en wordt de pop of chrysalis gevormd waarin de gedaanteverwisseling tot vlinder plaatsvindt. Na enige tijd in de pop te hebben gezeten – de duur verschilt sterk per soort – kruipt de volwassen vlinder uit de pop, laat zijn vleugels oppompen en vliegt weg. De verandering van een larve in een volledig ontwikkeld insect noemt men metamorfose.