Crazy Georgetown

In Georgetown we drove straight to Peter’s house, our fall-out base for the next period in Guyana. When we entered his house, he directly introduced us in the city and feeling of Guyana in general. He explained the mining industry, the electricity trouble, the climate of illegality and the places to be.
Guyana runs runs entirely on fuel generators, making energy extremely expensive throughout the country. That makes also that there is no industry in the country, except for the mining… Gold, silver, diamond, bauxite, …
After that we went for a brief introduction in the town. A real Caribbean mix of people greeted us, ranging from black to white with every thinkable taint of brown in between. Most buildings are made of wood, but after one hour we’ve seen all the important buildings in town already.

Afterwards, we go to a Chinese restaurant restaurant with Peter and a friend of him, Elizabeth. After dinner they took us to a bar to taste the real El Dorado rum, one of the best in the world. And we admit, they taste great!
On Easter Monday they have the tradition here to fly kites all over the country. In Georgetown this means at the beachside. But before that, Elizabeth indulged us with a home-made delicious dinner, and afterwards a beach walk. We passed thousands of kites on our way, impressive. Some locals give me my first kite flying experience ever… We ended the day by meeting friends of Elizabeth.

Next day we had an administrative day… A visum application for Suriname and the yellow fever vaccination being the most important ones. After that telephone card, bank, book a flight to the Kaieteur falls,… All kind of things, nonetheless they went extremely smooth so we finished it all in half a day.

Guyana is in feite onderdeel van een groter gebied dat Guyana werd genoemd – naar het Indiaans voor “land van vele wateren”. Het huidige Guyana bestond in de 17e eeuw en 18e eeuw uit de drie Nederlandse koloniën Essequibo, Demerara en Berbice. Na de Napoleontische oorlogen werden deze koloniën bij het Congres van Wenen in 1815 officieel overgedragen aan het Verenigd Koninkrijk. Deze drie koloniën werden in 1831 samengevoegd tot Brits Guiana.
Net als in Suriname, had de afschaffing van de slavernij in Guyana grote gevolgen. Deze leidde onder andere tot immigratie van veel contractarbeiders uit India die werk verrichtten op de suikerrietplantages. De voormalige slaven trokken veelal naar de steden. Deze etnisch-culturele scheiding bestaat nog steeds. Op 26 mei 1966 werd Guyana een onafhankelijke staat binnen het Britse gemenebest.
De Guyanese bevolking bestaat uit meerdere volksgroepen. De twee meest dominante etnische groepen zijn de afstammelingen van Afrikaanse slaven (30,2 %) en de Hindoestanen, afstammelingen van contractarbeiders uit Brits-Indië (43,5 %). Verder leven er ook een aantal Indianen (9,1 %). De rest van de bevolking bestaat uit mensen van gemengde afkomst.
De grootste religies in Guyana zijn het christendom en het hindoeïsme. De islam heeft een kleinere groep aanhangers.
Het Engels is de officiële taal. Lokale varianten van het Engels-Creools worden echter het meest gesproken.